Je skupina ľudí, žiakov, učiteľov a priateľov školy, ktorí pomáhajú pri realizácií úloh a aktivít.

Máme užšie kolégium zložené zo žiakov a učiteliek 1., a 2. stupňa:
Novosadová Veronika
Porubanová Liana
Donauer Dušan
Nagy Denis
Burtovská Barbora
Šimek Kristián
Pauloviš Adam
Barusová Adriana
Varga Lenka

V širšom kolégiu máme aj pani vedúcu školskej jedálne, zástupcu rodičov, zástupkyňu za upratovaciu čatu.